Wspólnoty


Mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych pomagamy we współdzieleniu miejsc parkingowych.

Zarówno tych, które rotują wewnątrz osiedla w ramach oddolnych inicjatyw sąsiedzkich, jak również tych przewidzianych typowo na wynajem.

Platforma ParkCash może zostać zintegrowana z dowolnymi systemami kontroli dostępu do garażu.

Jak działa system Parkcash?

ParkCash to platforma do wymiany i zarządzania miejscami parkingowymi. Rozwiązanie składa się ze sterownika, aplikacji mobilnej oraz panelu administracyjnego. System umożliwia przyznanie dostępu czasowego do otwarcia bramy czy szlabanu, na stałe lub kilka godzin. Dostęp może być przyznany dowolnej osobie: pracownikom, partnerom biznesowym, zaopatrzeniu, ekipom remontowym, klientom czy gościom. Otwarcie wjazdu wywoływane jest z poziomu smartfona.

Co może być przydatne we wspólnocie

Zapytania o wolne miejsca wysyłane do użytkowników w aplikacji  (np. kiedy przyjeżdża do nas rodzina na weekend i potrzebujemy więcej miejsc)

Bezpłatna wymiana dobrosąsiedzka miejsc parkingowych pomiędzy mieszkańcami wspólnoty

Zgłaszanie do zarządcy niewłaściwie zaparkowanych samochodów z poziomu aplikacji mobilnej

Możliwość wygenerowania wielu kluczy cyfrowych do garaży, których nie da się zgubić i nie trzeba obsługiwać (programowanie, wymiana baterii)

Opowiemy więcej.
Umów się na spotkanie