Pośrednicy nieruchomości

Negocjacje z najemcą stanęły na ilości miejsc parkingowych w nowym biurowcu? Zaproponuj ParkCash – pomożemy zoptymalizować wykorzystanie miejsc parkingowych dzięki współdzieleniu przestrzeni oraz dostępu do parkingu.

Kadra zarządzająca chce mieć miejsca tylko dla siebie? W ParkCash możemy przydzielić dowolną pulę miejsc do współdzielenia między pracownikami, może to być 25% albo 50% wynajmowanych miejsc w biurze.

Wspólnie wygramy te negocjacje i pomożemy podpisać umowę na wynajem przestrzeni biurowej.

Jak działa system ParkCash?

ParkCash to platforma do wymiany i zarządzania miejscami parkingowymi. Rozwiązanie składa się ze sterownika, aplikacji mobilnej oraz panelu administracyjnego. System umożliwia przyznanie dostępu czasowego do otwarcia bramy czy szlabanu, na stałe lub kilka godzin. Dostęp może być przyznany dowolnej osobie: pracownikom, partnerom biznesowym, zaopatrzeniu, ekipom remontowym, klientom czy gościom. Otwarcie wjazdu wywoływane jest z poziomu smartfona.

Co może być przydatne dla pośredników?

Współdzielenie wśród pracowników całej lub części puli posiadanych miejsc parkingowych celem zminimalizowania strat i zwiększenia obłożenia

Panel raportowania i zarządzania

Udostępnij miejsce