Bardzo trudno zdefiniować czym jest Smart City, ponieważ jest to dosyć nowa koncepcja. Natomiast pod pojęciem Smart City można nakreślić pewne ramy. Jest to przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych technologii do podnoszenia jakości życia w miastach.  

 

Konceptualizacja Smart City 


Rozwój Smart City obejmował cztery fazy. Pierwsze faza jako cel sam w sobie wyznaczała wprowadzenie innowacji. Niestety prowadziło to do gadżeciarstwa, a nie do realnych korzyści. Druga faza obejmuje wdrożenie nowych technologii, które wpisują się w realizację programu społecznego. Trzeci etap Smart City skutecznie wdrażał innowację, ale borykał się z problem angażowania mieszkańców w rozwój miasta. Smart City 4.0 to koncepcja najbardziej dojrzała. Innowacje nie są celem, lecz środkiem do ich osiągnięcia. Ostatnia faza charakteryzuje się również aktywną współpracą z przedsiębiorstwami, trzecim sektorem oraz realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Ponadto kładzie się nacisk na zaangażowanie mieszkańców w aktywne tworzenie rozwiązań.   

 

Smart Enough City 


Pojęcie to zostało ukute przez Ben Green, w książce The Smart Enough City. Miasta w tym rozumieniu powinny być “wystarczająco” mądre. Nie wprowadza się innowacji dla samych innowacji. Wydawanie publicznych pieniędzy obejmuje te projekty, które faktycznie poprawiają jakość życia. Koncepcja kładzie nacisk przede wszystkim na cel oraz efekt, który należy osiągnąć. Efektywne, a nie efektowne rozwiązania nie wpisują się w The Smart Enough City. Autor książki wspomina o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim należy skupiać się na problemach złożonych. Po drugie technologie należy wykorzystać do zaspakajania potrzeb. Nie należy dopasowywać technologii do celów. Po trzecie należy rozwijać cyfrowe kompetencje pośród pracowników, aby sami mogli oszacować realną wartość nowoczesnych technologii.  

 

Realne problemy  


Niestety wdrażanie koncepcji Smart City wiąże się z pewnymi przeszkodami, utrudnieniami oraz problemami. Coraz nowocześniejsza technologia umożliwia rejestrowanie więcej zdarzeń. Dane z telefonów komórkowych mogą śledzić ruch poszczególnych osób. Innowacje mogą wpływać inwigilację osób. Po drugie, ogromne ilości danych zbieranych w chmurze sprawia, że należy je odpowiednio zabezpieczyć. Przenoszenie coraz ważniejszych obszarów związanych z zarządzeniem miastem do Internetu wiąże się ze sporymi inwestycjami w zakresie bezpieczeństwa. Po trzecie nowe technologie są wdrażane wraz z zewnętrznymi partnerami, to sprawia, że władze miasta są uzależnione od tych podmiotów. Dlatego należy wypracować model, który satysfakcjonuje obie strony.  

Podsumowanie 


Smart City 4.0 to przyszłość nowoczesnych miast. Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które wpływają pozytywnie na życie mieszkańców, to bardzo wymagające zadanie. Dlatego tworzenie skutecznych rozwiązań wymaga współpracy miast, przedsiębiorstw i mieszkańców.  

Zapisz się do naszego newslettera już teraz.

Dołącz do subskrybentów newslettera, a co tydzień będziesz otrzymywać ciekawostki z tematyki ESG, zrównoważonego rozwoju i zarządzania nieruchomościami.