Fundusze europejskie

ParkCash – wprowadzenie na rynek platformy wymiany miejsc parkingowych ParkCash dla biznesu

ParkCash Sp. z o o. realizuje projekt dofinansowany w ramach Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2. Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. pt. ParkCash – wprowadzenie na rynek platformy wymiany miejsc parkingowych ParkCash dla biznesu.

Cel projektu

Rozwój działalności biznesowej spółki ParkCash przez wprowadzenie na rynek usługi ParkCash i uzyskanie przychodów ze sprzedaży.

Efekty projektu

Wprowadzenie na rynek usługi ParkCash, pozyskanie pierwszych klientów, oraz nawiązanie relacji biznesowych.

Termin realizacji

01.07.2020– 31.05.2022

Wartość projektu

944 925 ,00 zł

Kwota dofinansowania

746 491, 25 zł

ParkCash

ParkCash Sp. z o o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu

ParkCash

Cel projektu

Projekt ma na celu opracowanie autorskiego mechanizmu grywalizacji, mechanizmów sterowania popytam i podażą miejsc parkingowych oraz testy mechanizmów w warunkach rzeczywistych.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie opracowanie i wdrożenie mechanizmów grywalizacji, oraz zarządzania popytem i podażą miejsc.

Termin realizacji

01.08.2019–31.05.2021

Wartość projektu

1 165 501,00 zł

Kwota dofinansowania

848 000,00 zł