W dzisiejszych czasach, kiedy miejsca parkingowe stają się coraz bardziej deficytowe, zarządzanie nimi stanowi istotne wyzwanie zarówno dla właścicieli parkingów, jak i kierowców. Jednym z problemów, z jakimi można się spotkać, jest kontrola biletów parkingowych i egzekwowanie opłat od osób, które nie wykupiły biletu. Dla wielu firm zarządzających parkingami, zwłaszcza na dużą skalę, jest to zadanie niezwykle trudne i wymagające. Szczególnym wyzwaniem stają się rosnące koszty pracowników kontrolujących strefę parkingową za pomocą tradycyjnej wizyty na parkingu. 


Wyzwanie wielu parkingów, jedna kontrola 


Wyobraźmy sobie, że w jednym mieście istnieje wiele parkingów, ale kontrolą wszystkich z nich zajmuje się jedna osoba. Osoba ta musi przemieszczać się pomiędzy parkingami, wystawiając mandaty kierowcom, którzy nie opłacili parkowania. Problem pojawia się, gdy kontroler opuszcza jeden parking, aby udać się na inny, wówczas pojazdy na pierwszym parkingu są pozostawione bez nadzoru, a kierowcy, którzy nie wykupili biletu, unikają konsekwencji. To nie tylko skutkuje utratą przychodów dla właścicieli parkingów, ale także przyczynia się do spadku rotacji na tych parkingach, co wpływa na niezadowolenie właścicieli lokali usługowych.  


Wideoanalityka jako rozwiązanie 


Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest wideoanalityka. Przy użyciu systemu opartego na kamerach LPR (License Plate Recognition), system parkingowy jest w stanie kontrolować o której godzinie ktoś wjechał i wyjechał, a dzięki integracji tych danych z systemem płatności otrzymujemy raport wszelkich naruszeń na parkingu. Co ważne, proces ten można zrealizować również na parkingach otwartych, niewyposażonych w szlabany. Kluczowe jest ustalenie dobrych miejsc montażu kamer. 


Korzyści dla wszystkich stron 


Rozwiązanie oparte na wideoanalityce przynosi korzyści zarówno właścicielom parkingów oraz operatorom stref parkingowych. Właściciele mogą efektywniej zarządzać swoimi obiektami i unikać utraty przychodów, a operatorzy minimalizują konieczność angażowania czynnika ludzkiego w proces weryfikacji płatności/biletów.  


Wideoanalityka to tylko jedno z przykładów, jak nowoczesne technologie mogą poprawić zarządzanie miejscami parkingowymi i uczynić je bardziej efektywnymi dla wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki takim innowacjom jak kamera LPR i integracja z systemem płatności, przyszłość kontroli otwartych parkingów wydaje się mieć nową, obiecującą perspektywę. W długim terminie technologia przyczyni się do zmiany nawyków kierowców unikających opłat za parkowanie na prywatnym terenie. 

Zapisz się do naszego newslettera już teraz.

Dołącz do subskrybentów newslettera, a co tydzień będziesz otrzymywać ciekawostki z tematyki ESG, zrównoważonego rozwoju i zarządzania nieruchomościami.