ESG (ang. environmental, social responsibility, corporate governance) to skrót oznaczający środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu obecnych potrzeb bez umniejszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Głównym celem zrównoważonego rozwoju jest upewnienie się, że nie zużywamy więcej zasobów, niż może dać nasza planeta. W filozofii ESG ważne są również kwestie społeczne. 


Raportowanie ESG   


Ten raport służy do pomiaru praktyk środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego firmy. Raport można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i szans, które mogą wpłynąć na wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raportowanie ESG to sposób organizacji na zarządzanie ryzykiem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Ważne jest, aby firmy miały narrację ESG w swoim CSR, ponieważ pomaga im to być bardziej przejrzystymi w zakresie ich działań i motywów. Raporty ESG są zwykle publikowane corocznie lub półrocznie przez banki inwestycyjne lub firmy badawcze.   


Cele zrównoważonego rozwoju  


Cele zrównoważonego rozwoju to zestaw 17 celów, które wszystkie kraje powinny wspólnie osiągnąć do 2030 r. Cele te mają wpływ w jaki sposób tworzonone jest raportowanie pozafinansowe. Cele zrórnoważonego rozwoju to mapa drogowa do stworzenia lepszego świata i pokazują, w jaki sposób kraje mogą współpracować, aby wyeliminować ubóstwo, chronić planetę i zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom. Przedsiębiorstwo na tej podstawie powiino wyznaczyć swoją strategię odpowiedzialności społecznej.   
 


 
Program korporacyjny 


Korporacyjne koncepcja zrównoważonego rozwoju są korzystne zarówno dla środowiska, jak i przedsiębiorstwa. Pomaga w zmniejszeniu śladu środowiskowego firmy. Zmniejsza również koszty operacyjne, zwiększa produktywność i wzmacnia relacje z interesariuszami. Ponadto pomaga w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, takich jak redukcja emisji dwutlenku węgla lub osiągnięcie zerowej ilości odpadów na wysypiskach.  


 
 
Inwestowanie w spółki o silnej polityce ESG 


Inwestowanie w spółki z silną polityką ESG jest nie tylko korzystne dla środowiska i społeczeństwa, ale zapewnia również wyższy zwrot z inwestycji. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na czynniki ESG, kiedy inwestują w spółki. Dzieje się tak, ponieważ są świadomi, że nie mogą ignorować społecznego wpływu swoich inwestycji. ESG jest ważne, ponieważ zapewnia przejrzystość praktyk firmy i mogą być wykorzystywane do oceny ryzyka inwestowania w firmę lub zakupu jej produktów oraz usług. Finansowanie spółek powinno odbywać się zgodnie z regułami etycznego biznesu. 
 


 
Wyzwania ESG   

 

  1. Wyzwania związane z wdrażaniem programów ESG to:  
  2. Brak świadomości znaczenia ESG w działalności firmy  
  3. Wyzwania organizacyjne w definiowaniu i mierzeniu wpływu ESG na działalność i wyniki finansowe firmy  
  4. Brak zachęt finansowych dla firm do inwestowania w ESG 

 

Podsumowanie 


W Polsce i na świecie aspekty ESG są coraz bardziej zauważalne. Pojęcie to jest zauważalne przez inwestorów oraz przedsiębiorców. W spółkach natomiast i ich zarządach powinno się skutecznie realizować strategie związane z ładem korporacyjnym środowiskiem oraz zrównoważonym rozwojem. W stosunku do lat 90-tych XXw. istnieje o wiele większa świadomość kwestii środowiskowych i to należy docenić! W branży parkingowej również występuję świadomość kwestii społecznych, ponieważ z takimi partnerami współpracujemy.  

Zapisz się do naszego newslettera już teraz.

Dołącz do subskrybentów newslettera, a co tydzień będziesz otrzymywać ciekawostki z tematyki ESG, zrównoważonego rozwoju i zarządzania nieruchomościami.