Wprowadzenie ESG w sektorze nieruchomości ma zatem korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla inwestorów, najemców i społeczności lokalnych. Jest to coraz ważniejszy trend, który przekształca sposób projektowania, budowy, zarządzania i inwestowania 

 

Inwestor 


Wprowadzenie ESG w nieruchomości może przyczynić się do długoterminowego wzrostu wartości inwestycji. Nieruchomości z lepszymi wskaźnikami ESG są często bardziej atrakcyjne dla inwestorów, a także mogą osiągać lepsze wyniki finansowe, na przykład poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych i ryzyka. Nieruchomości, zarówno podczas budowy, jak i w trakcie eksploatacji, wymagają znacznych ilości energii. Proces budowy wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, a także z wykorzystaniem surowców naturalnych. Warto również wspomnieć, że nieruchomości z wysoką efektywnością energetyczną są bardziej pożądane i mogą przyciągać najemców, ponieważ pozwalają na zmniejszenie kosztów energii. Inwestorzy coraz bardziej skupiają się na zielonych budynkach i na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.  

 

Klient  


Nieruchomości z uwzględnieniem ESG mogą przyciągać i zatrzymywać najemców, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na zrównoważone warunki pracy i życia. Dobra jakość powietrza, efektywne zarządzanie wodą i odpadami, a także zielone przestrzenie mogą przyczynić się do lepszego komfortu i zdrowia użytkowników. Inwestorzy i deweloperzy, którzy angażują się w ESG w sektorze nieruchomości, mogą budować pozytywny wizerunek marki. Działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju mogą przyciągać klientów, inwestorów i społeczności lokalne, a także zwiększać zaufanie i lojalność. Nieruchomości powinny być projektowane i zarządzane w taki sposób, aby były dostępne dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego czy statusu społecznego. Tworzenie przestrzeni, które promują równość, różnorodność i inkluzję, jest ważne dla tworzenia społeczeństwa sprawiedliwego i równego. 

 

Podsumowanie 


Podsumowując, uwzględnianie ESG w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i wyborze nieruchomości przynosi korzyści finansowe, minimalizuje ryzyko, zwiększa satysfakcję klientów i buduje reputację opartą na społecznej odpowiedzialności. 
 

Zapisz się do naszego newslettera już teraz.

Dołącz do subskrybentów newslettera, a co tydzień będziesz otrzymywać ciekawostki z tematyki ESG, zrównoważonego rozwoju i zarządzania nieruchomościami.